Radovi / Bibliography

Radost svijetu svom

Nikolinjske i božićne popijevke

Izdavač: Ibis grafika
Godina izdanja: 1996.
Broj stranica: 40
Format:29,0 x 21,0 cm

Nikolinske i božićne popijevke …

Eci, peci, pec

Dječje brojalice, popijevke i igre

Izdavač: Ibis grafika
Godina izdanja: 1996.
Broj stranica: 87
Format:28,5 x 20,5 cm
ISBN: 9536927144

Zbirka brojalica i popijevki namijenjena je djeci predškolskog i mlađeg školskog uzrasta, odgovara njihovu shvaćanju pjesme i zvuka, a omogućuje im izravan, početni dodir s notama, riječima, ilustracijom. Zbirka sadrži brojalice (ritamske i melodijske), popijevke i igre s pjevanjem. Osim hrvatskih, u zbirku je uvršteno i nekoliko popijevki i igara dobro znanih djeci diljem svijeta. Svaka brojalica, popijevka i igra predstavljena je notama, tekstom, ilustracijom kao i tonskim zapisom na CD-u.

 

Popis znanstvenih i stručnih radova te izlaganja
na stručnim skupovima dr. sc. Ksenije Burić – 339745

Poglavlje u znanstvenoj monografiji

The Effect of Music Therapy on Young Children with Communication Difficulties in Interdisciplinary Perspectives in Music Education, ed. Žnidaršić, Jerneja, Hauppauge, NY, USA : Nova Science Publishers, 2020.  WEB

 

 

Znanstveni radovi

Music therapy as an early intervention in communication difficulties
Glasbena terapija kot zgodnja obravnava pri komunikacijskih težavah
Konstanca Zalar, Ksenija Burić
Glasbenopedagoški zbornik Akademije za glasbo v Ljubljani Vol. 19, No. 38, 2023   HIPPOCAMPUS.SI

Receptivna muzikoterapija kao dodatna intervencija u programu rehabilitacije kardiovaskularnih bolesnika
Receptive Music therapy as an Additional Intervention in the Rehabilitation Program of Cardiovascular Patients
Ksenija Burić
Cardiologia Croatica Vol. 16, No. 5-6, 2021   HRČAK

Muzikoterapija u procesu obrazovanja djece s teškoćama u razvoju
Ana Katušić, Ksenija Burić
Croatian Journal of Education, Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje. Vol. 23, No.1, 2021.  HRČAK PDF

Roditeljska percepcija učinka muzikoterapijskog programa u ranoj intervenciji kod djeteta s teškoćama socijalne komunikacije
Ksenija Burić
Logopedija, Vol. 10, No.2, 2020.  HRČAK  PDF

Uloga glazbe i muzikoterapije u programu kardiovaskularne rehabilitacije (The Role of Music and Music Therapy in Cardiac Rehabilitation)
Ana Katušić, Ksenija Burić, Mario Ivanuša
Medicus 2020;29/1: HRČAK PDF

Analiza povezanosti glazbenih improvizacija i likovnog izražaja u djeteta
The Analysis of Connection Between Child’s Musical Improvisations and Expression in Visual-Art Terms

Ksenija Burić, Branko Nikolić, Miroslav Prstačić
Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja, Vol.49 No.1 Lipanj 2013.  HRČAK (eng.PDF

Primjena muzikoterapije kod djece s poremećajem iz autističnog spektra
Application of music therapy in children with autistic spectrum disorder

Ksenija Burić Sarapa, Ana Katušić
Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja , HRRI VOL..48 br.2/2012 HRČAK (eng.PDF

Zastosowanie muzykoterapii u dzieci z autyzmem
Primjena muzikoterapije u djece s autizmom

Ksenija Burić Sarapa, Ana Katušić
Terapii przez Sztukę, Lublin, Polska,  VOL. 1 (3) 2011 WEB PDF

Sažeci u zbornicima skupova

Primjena Orff muzikoterapije u radu s djecom s teškoćama socijalne komunikacije
Ksenija Burić U: Bišćan F. (ur) Zbornik radova 8. i 9. međunarodni stručni skup Knjižnica – središte znanja i zabave (str. 37-42). Karlovac: Gradska knjižnica Ivan Goran Kovačić; Novo Mesto: Knjižnica
Mirana Jarca, 2014.  WEB

Socijalizacija djece s cerebralnom paralizom u kontekstu Orff Schulwerka
Ksenija Burić Sarapa, Tomislav Ljutić, Dajana Bulić
Treffen der Nachbarn, Knjiga sažetaka, Kamnik, Slovenija, 2008.

Utjecaj Orff glazbenog pristupa na posturalne promjene u djeteta s cerebralnom paralizom
Ksenija Burić Sarapa, Tomislav Ljutić, Dajana Bulić
Umjetnost i znanost u razvoju životnog potencijala /Hvar, 2004./  WEB

Magistarski rad

Analiza povezanosti glazbeno-ritmičkih improvizacija i likovnog izražavanja u djeteta
Correlation analysis between musical-rhythmical improvisation and visual art expression in child
Ksenija Burić Sarapa
Edukacijsko rehabilitacijski fakultet u Zagrebu, 2009.

Doktorski rad

Muzička improvizacija kao oblik muzikoterapije u ranoj intervenciji kod djece s teškoćama socijalne komunikacije 
Music improvisation as a form of music therapy in early intervention with children with social  communication difficulties
Ksenija Burić
Edukacijsko rehabilitacijski fakultet u Zagrebu, 2012.  PDF

Sudjelovanja na skupovima

Kultura moje zemlje prikazana kroz moju osobnost
Ksenija Burić Sarapa
 Let’s talk music  / Ljubljana, Slovenija, 2012.

Possibilities of neighbourly exchange between Austria, Croatia, Hungary, Serbia and Slovenia
Ksenija Burić Sarapa
Spotlights on Music Therapy in Europe / Vienna, Austrija, 2011 (izlaganje) WEB

Primjena muzikoterapije kod djece s cerebralnom paralizom
Ksenija Burić Sarapa
Izzivi umetnostne terapije / Portorož, Slovenija, 2011 (izlaganje)

Orff Schulwerk in Croatia
Ksenija Burić Sarapa
50 years of Orff Schulwerk / Salzburg, Austrija, 2010 (poster) PDF

Utjecaj Orff glazbenog pristupa na posturalne promjene u djeteta s cerebralnom paralizom
Ksenija Burić Sarapa, Tomislav Ljutić, Tomislav, Dajana Bulić
Umjetnost i znanost u razvoju životnog potencijala /Hvar, 2004/ (poster)  WEB

Ostali mediji

The current situation in Croatia regarding music therapy in early childhood.
Antonija Vukelić,  Ksenija Burić,  Draga Mateljan 
U: Kern, P. (ur.) Colors of Us. Early Childhood Music Therapy Around The World. De La Vista Publisher.(2020., eBookPDF

Orff Music Therapy with children with Autism Spectrum Disorders, How to develop language acquisition and communication skills
Ksenija Burić
Orff Schulwerk heute 99, Special populations. str.55-58, 2018 PDF

Skip to content