Životopis / Biography

 

doc. dr. sc. Ksenija Burić,  profesorica klavira

muzikoterapeut, Orff glazbeni pedagog; vlasnica privatne muzičke škole Schola Musica

Ksenija Burić rođena je 16. lipnja 1966. u Zagrebu gdje je završila osnovnu i srednju školu. Diplomirala je na Muzičkoj Akademiji u Zagrebu 1987. glavni predmet klavir. Godine 2009. magistrirala je na Edukacijsko rehabilitacijskom fakultetu u Zagrebu na odjelu Motorički poremećaji, kronične bolesti i Art terapije s temom Analiza povezanosti glazbeno-ritmičkih improvizacija i likovnog izražavanja u djeteta.
Doktorirala je 2012. godine na ERF-u na temu Muzička improvizacija kao oblik muzikoterapije u ranoj intervenciji kod djece s teškoćama socijalne komunikacije.
Nastupno predavanje u statusu docenta održala je na Hrvatskom katoličkom sveučilištu 8. travnja 2022. godine.

Od listopada 2012. na Edukacijsko rehabilitacijskom fakultetu pokreće edukaciju Primjena muzikoterapije kod osoba s razvojnim teškoćama u sklopu Centra za cijelo životno obrazovanje.
Od 2014. godine pri Hrvatskoj udruzi muzikoterapeuta pokreće trostupanjsku edukaciju Primjena muzikoterapije u radu s osobama s razvojnim teškoćama kroz koju je do 2023. prošlo preko stotinu polaznika.
Godine 2016. sudjeluje u pokretanju novog oslijediplomskog specijalističkog studija Kreativne terapije na Akademiji za umjetnost i kulturu u Osijeku, gdje i predaje muzikoterapiju prvoj generaciji.
Od akademske godine 2021/2022 na Edukacijsko rehabilitacijskom fakultetu predaje Muzikoterapiju na Odjelu za psihologiju.
Trajno radi kao profesorica klavira, muzikoterapeut i Orff glazbeni pedagog u privatnoj osnovnoj glazbenoj školi Schola Musica čija je osnivačica i voditeljica.

Članica je i dopredsjednica Hrvatske udruge muzikoterapeuta, gdje je zadužena za edukacijske aktivnosti. Predstavlja Udrugu pri European Music Therapy Confederation (EMTC) gdje je članica nekoliko odbora i višegodišnja organizatorica Europskog dana muzikoterapije (musictherapyday.eu) kojeg EMTC organizira.
Osnivačica je i predsjednica Hrvatske Orff Schulwerk udruge koja je posvećena promicanju kreativnog pristupa glazbi kroz Orff glazbenu pedagogiju. Surađuje sa International Orff-Schulwerk Forumom u Salzburgu i Carl Orff Stiftungom u Diessen am Ammersee. Od 2015. voditeljica je ljetne škole Sound of the Garden na ETI Vinkovec, na kojoj se promovira Orff glazbena pedagogija za Hrvatsku i zemlje u okružju.

Ksenija Burić graduated on the Music Academy in Zagreb, the main subject piano in 1987. She followed a course of chamber music in Graz. In 2009. she gained degree in Master of Science at Faculty of Education and Rehabilitation Sciences.  She attends Orff Schulwerk classes in Salzburg at the Orff Institut.  In 2012. she defended her PhD theses at Faculty of Education and Rehabilitation Sciences in the field of music therapy. The title of the work was Music improvisation as a form of music therapy as an early intervention with children with social communication difficulties. For 20 years she has been working as a head of the music school Schola Musica.

Skip to content